Maliye Programı - Normal Öğretim

  Maliye Programı:

 Maliye Programımız  2010 yılında kurulmuş olup; 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM Ek Yerleştirme ile  Öğrenci alınmaya başlamıştır. 2014 yılında Maliye (İkinci Öğretim) Programı açılmış olup; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Maliye Ön-lisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Ayrıca maliye konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları’nda çalışma imkânına sahiptirler. 

 

Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Maliye Ön-lisans Programının amacı; özellikle kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Ayrıca maliye konusunda çalışacak ara insan gücü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Mezunlar, devlet sektöründe özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlıkları’nda çalışma imkânına sahiptirler.

 

Maliye programında, öğrencilerin teorik ve pratik bilgileri geliştirilerek, maliye alanında eleman yetiştirilmektir. Programda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca temel mesleki bilgilerin yanı sıra teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Bölüm öğrencileri, iki yıllık ön-lisans eğitimleri süresince mesleki bilgi ve donanımlarını tamamlamak amacıyla maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe ağırlıklı dersler almaktadırlar. Bölüm mezunları genellikle kamu sektöründe istihdam edilmekle birlikte, özel sektörde özellikle muhasebe, mali müşavirlik ve diğer birçok alanda çalışma imkânına sahiptirler. Maliye Bölümünün mezunları için iş olanakları oldukça geniştir. Mezunları her türlü kamu kuruluşunda kamu görevlisi olarak istihdam edilebilir, özel bankalarda ve kuruluşlarda da çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Dikey Geçiş sınavını kazanarak veya Açık Öğretim Fakültesine sınavsız kayıt yaptırarak lisans seviyesinde mezun olanlar Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, hesap uzmanı, denetmen ve kontrolör olabilmektedirler.

 

Meslekte İlerlemelerine bakılacak olursa Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.  Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler. Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmakla birlikte maliye mezunları geniş bir iş sahasına sahip oldukları gözlenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi SAFA ACAR
Güncelleme : 18.02.2016 17:13:22