Bankacılık Ve Sigortacılık Programı

2011 yılında  Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

          Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir.


       Öğrencilerimiz, temel, sektörle ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi kişiler olarak hizmet vermeleri hedeflemekteyiz.


         Mezun olacak öğrenciler  5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı olanlar Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, gibi bölümlere de geçiş yapabilirler.

 2011 yılında  Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.


          Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri, iş hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler ile donatmayı hedeflemektedir.


       Öğrencilerimiz, temel, sektörle ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar olarak yetiştirilmektedir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi kişiler olarak hizmet vermeleri hedeflemekteyiz.


         Mezun olacak öğrenciler  5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği, Meslek Yüksekokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki verilmiştir. Mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavlarında başarılı olanlar Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, gibi bölümlere de geçiş yapabilirler.

 

Dr. Öğr. Üyesi SAFA ACAR
Güncelleme : 18.02.2016 17:12:06