Maliye

MALİYE PR.

AMAÇLAR

        KMYO Maliye Programı, ilk olarak devlet kurumlarının mali disiplinlerinde ara eleman yetiştirmek ve ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuştur. Programın amacı öğrencileri yurtiçi ekonomisine ve dünya ekonomilerine dair işleyiş kuralları hususunda eğitmek, kamu sektörünün gereksinimleri doğrultusunda yetiştirmektir. Bunun yanında özel sektörde faaliyet gösteren finansal kuruluşların gereksinimlerini da karşılamaktadır.

Öğrenciler maliyenin temel dersleri yanında iktisat ve işletme alanında kuramsal ve pratik dersler yanında hukuk gibi dersler alırlar. İstatistik ve matematik gibi dersler de destekleyici dersler olarak yer alır.

Bölüm mezunları Maliye Bakanlığı Maliye ve İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı öncelikli olmak üzere birçok kamu kurumunda çalışmaktadırlar.

HEDEFLER

Globalleşen dünyada maliye alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan küresel gelişmelerin gereklerine uyum sağlamaya meyilli mesleki bilgilerle donatılmış, girişimci, öz güvene sahip, bilimsel bilgiyi yenilikçi biçimde kullanacak bireyler yetiştirmektir.


Dikey Geçiş İmkanları

Önlisans eğitimini tamamlayan maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelerin lisans programlarına geçiş yapabilirler. Maliye bölümü mezunlarının dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

 

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonomi
 • Gümrük İşletme
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İstihdam İmkanları

Mezun olan öğrencilerin istihdam imkanları oldukça geniştir. Maliye meslek elemanları Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, mahalli idarelerde, Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları ile Mal Müdürlükleri’nde, Vergi Daireleri’nde, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Gümrük Bakanlığı’nın ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca bankalarda ve özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci –mali müşavir ve muhasebe bürolarında çalışabilirler.

 Program mezunları yukarıda söz edilen çalışma alanları dışında, gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra kendi adlarına büro açarak Serbest  Muhasebeci unvanı ile de çalışabilmektedirler. Bunun yanında lisans eğitimini ilgili bölümlerde tamamladıktan sonra Mali Müşavir olma imkanına sahip olurlar. Mali Müşavir unvanı ile kendi bürolarını açabilirler ya da işletmelerin muhasebe birimlerinde Mali Müşavir olarak çalışabilirler.

Neden Maliye Programı

Maliye bilimi bir tarafı iktisada bir tarafı da hukuka dayanan disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Başta devlet olmak üzere  tüm kamu kurumlarının kamusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kamusal mal üretmek amacıyla yaptıkları harcamaları ve bu harcamaları yapabilmek için gerekli gelirleri, ayrıca gelir ve gider arasındaki dengeyi inceleyen bilim dalıdır. Maliye devlet ile toplum arasındaki mali olayları ve ilişkiyi inceler.

Maliye bölümünün temel hedefi, öğrencilerine genel olarak kamu kesimi alanında orta ve üst düzey yönetici olarak sorumluluk üstlenebilmek için gerekli bilimsel ve mesleki donanımı sağlayabilmektir. Söz konusu bu hedefe ulaşabilmek için de, kamu maliyesinin ve vergisel sorunların bütün boyutlarıyla kavranmasını olanaklı kılacak ayrıntılı bir program uygulamaktadır. Maliye bölümü öğrencileri, gerek kamu gerekse özel sektörün birçok alanında görev yapabilecek şekilde eğitim almaktadırlar. Maliye bölümü programı sayesinde bölüm mezunları son derece geniş bir alanda iş bulabilme olanağına sahiptirler. Mezun öğrenciler, müfettişlik, hesap uzmanlığı, gelirler kontrolörlüğü, denetmenlik, mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, özel sektör kuruluşları, bankalar gibi birçok farklı alanlarda çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Öğr. Gör. SÜLEYMAN ÇELİK
Güncelleme : 27.11.2017 23:57:12