Kariyer Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

Mezunlarımızın çalıştıkları iş alanları; * Bankaların genel müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve şubelerinde. * Sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. * Sigorta şirketlerinin pazarlama kanalları olan, sigorta acenteleri ve sigorta brokerlerinde. * Bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlükleri ve bölge müdürlüklerinde. * Sigorta eksperlerinin yanında. * Gerekli yasal şartları yerine getirmeleri halinde, sigorta acenteliği, sigorta eksperliği yapabilirler/ yapmaktadırlar. * Para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, leasing ve factoring firmalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yeterlilik belgesi almak koşuluyla çalışabilirler.

Maliye Pr.

Bölüm mezunları, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Maliye ve muhasebe alanlarında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kamu iktisadi teşebbüsleri, DPT, mahalli idareler, Sayıştay yanında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kuruluşlar ile bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Kamu kesiminde, maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik, özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve muhasebecilik, belli başlı iş alanlarıdır. Devlet kesiminde çalışanların kazançları kanunlarla, özel sektörde çalışanların ise toplu sözleşme hükümleri ile tespit edilir.
Öğr. Gör. SÜLEYMAN ÇELİK
Güncelleme : 28.11.2017 00:01:50