Eğitim Öğretim Metodları

Bölümümüzün misyonu, Evrensel değerler dışında, Ülkenin geleceği için ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu, uluslar arası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, analitik düşünebilen, çağdaş, özgür, dinamik, sorumluluk sahibi, Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarında topluma faydalı hizmetlerde bulunmak.

Bu misyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır.
Öğr. Gör. SÜLEYMAN ÇELİK
Güncelleme : 27.11.2017 23:53:13